Waterkeuring voor binneninstallaties en privéwaterafvoer

" Het algemeen waterverkoopreglement en de keuring van de privéwaterafvoer en de binneninstallatie. "

Sinds 1 juli 2011 is het algemeen waterverkoopreglement van kracht in Vlaanderen. Dat reglement bepaalt de rechten en plichten van enerzijds de drinkwatermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het is een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen exploitanten en verbruikers.
Het algemeen waterverkoopreglement legt regels vast voor:
- de levering van drinkwater;
- de sanering van het afvalwater;
- de afvoer van hemelwater;
- de aanrekening van de kosten.


Drinkwatermaatschappijen of rioolbeheerders kunnen, aanvullend op het algemeen waterverkoopreglement,
bijkomende voorwaarden opleggen. Die voorwaarden staan dan in een bijzonder waterverkoopreglement
of bij de aanvullende voorwaarden. Vraag dat na bij je drinkwatermaatschappij of rioolbeheerder.
De inhoud van het algemeen waterverkoopreglement werd vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011, en is via www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen te raadplegen.


De keuring van zowel de privéwaterafvoer als de binneninstallatie is een onderdeel uit het waterverkoopreglement.
Voor meer informatie kun je altijd terecht bij je exploitant of bij de VMM op www.vmm.be/faq.

Zoals hoger vermeld, heeft u een Keuringsattest nodig voor zowel de binneninstallatie als de privéwaterafvoer.
Bij nieuwbouw of een grondige renovatie is de keuring evident verplicht maar er zijn verschillende situaties waarbij een keuring ook  verplicht is.
Uw drinkwatermaatschappij of rioolbeheerder kan U hierover informeren. Indien U een attest nodig heeft kan Pierret-Expertise beide voor U uitvoeren. Gelieve contact met ons op te nemen.